Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi som minimum brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefon/mobilnummer

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. 

Personoplysningerne registreres med mailkorrespondance samt oplysninger om,
hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører,
jf. bogføringsloven § 10, hvorefter dine oplysninger slettes. 

Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette sker i forbindelse
med omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden.
Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid
gældende persondatalovgivning.

Som registreret hos Septum A/S har du altid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger der er
registreret om dig. Derudover har du fuld ret til at få din persondata slettet eller tilrettet.
Du er ligeledes i din fulde ret til at gøre indsigelse mod registreringen.
Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed
rettes til septum@septum.dk.